« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚP Žihle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř.2,331 41 Kralovice
<br>
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU
pracoviště Manětínská 493,331 41 Kralovice
<br>
<br>
<br>
Váš dopis ČJ:
<br> ze dne:
<br>
Naše zn.:
<br> ČJ: ORR/24187/2022
SZ: ORR/3407/2021
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Oprávněná úřední
osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> ISDS: jidbxnx
E-mail: podatelna@kralovice.cz
<br>
<br> Datum: 14.10.2022
<br>
Počet listů: 4
<br> Počet příloh: 0
<br> Počet listů příloh: 0
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
<br> NÁVRHU ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) ŽIHLE
<br> MěÚ Kralovice,odbor regionálního rozvoje a územního plánu (dále jen “pořizovatel“) jako úřad
<br> územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),podle § 52 odst.1 stavebního zákona
<br> a v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,doručuje veřejnou vyhláškou návrh změny č.5
<br> ÚP Žihle a oznamuje,že opakované veřejné projednání (pouze k upraveným částem) návrhu změny č.5
<br> ÚP Žihle se bude konat
<br>
<br> dne 15.11.2022 (úterý) v 16:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti obecního úřadu Žihle <.>
<br>
<br> Pořizovatel na opakovaném veřejném projednání předloží návrh změny č.5 ÚP Žihle zpracovaný
<br> Ing.arch.Pavlem Krolákem,ČKA 03 539,upravený dle výsledků projednání <.>
<br> S upraveným návrhem změny č.5 ÚP Žihle bude možno se v souladu s § 20 odst.1 stavebního zákona
<br> seznámit ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky:
<br> - V kanceláři odboru regionálního rozvoje a územního plánu MěÚ Kralovice,Manětínská 493 <,>
<br> 331 41 Kralovice,v kanceláři č.307b <,>
<br> - Na Obecním úřadě Žihle,Žihle 53,331 65 Žihle <,>
- Upravený návrh změny bude také zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na
<br> webových stránkách města Kralovice (dokumenty a informace odboru regionálního rozvoje
<br> a územního...

Načteno

edesky.cz/d/5723359

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz