« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce
Obec Bělá,Bělá 44,584 01 Ledeč nad Sázavou
<br> IČO 00179612
<br>
<br>
I N F O R M A C E
<br> o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělá
<br> č.10/2022
<br>
Obecní úřad Bělá v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> (obecní nařízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
<br> Zastupitelstva obce Bělá,svolaného dosavadním starostou obce Bělá Pavlem Lhoťanem
<br> v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání: Obecní úřad Bělá – zasedací místnost,Bělá 44
<br> Doba konání: 18.října 2022 od 18:30 hodin
<br>
Navržený program:
1.Zahájení
2.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
3.Složení slibu členů zastupitelstva dle § 69 odst.2 zákona o obcích
4.Volba starosty a místostarosty
<br> a) Určení,zda a které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 o obcích)
<br> b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) Určení počtu místostarostů
d) Volba starosty
e) Volba místostarosty
<br> 5.Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba členů finančního výboru
d) Určení počtu členů kontrolního výboru
e) Volba předsedy kontrolního výboru
f) Volba členů kontrolního výboru
<br> 6.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 o
obcích)
<br> 7.Diskuze
8.Přijetí usnesení
9.Závěr
<br>
<br>
<br> V Bělé 10.října 2022
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXX
<br> dosavadní starosta obce Bělá
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce OÚ dne 10.října 2022
<br>
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/5722973

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
28. 02. 2024
28. 02. 2024
23. 02. 2024
14. 02. 2024
12. 02. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz