« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o úpravě kalkulované výše Regionální ceny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o úpravě kalkulované výše Regionální ceny
$VAK Beroun Vaše značka l ze dne: Naše značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: o22I 16943 XXXXXXXXX XXXXXXXXX,X!.I_,X,!^X,I_XX_ m i 1o s |a v9,1ye1 h o_d ov g @_ya kbero,u n,9_ 1* 30,o9.2022 obec Tlustice Tlustice 2O3 268 O1 Hořovice Oznámení o úpravě kalkulované výše Regionální ceny platné od 1.řijna 2O22 Yážená paní starostko,s ohledem na dramatický rŮst cen energií schválilo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.úpravu regionální ceny vody pitné k 1.L0.2O22 takto: Regionální XXXX v roce XXXX Platnost do XíJ.X.XOXX bez DPH vč.10o/o DPH bez DPH vč.10olo DPH Kč/m3 Kčlm3 Kčlm3 Kčlm3 Cena za dodávku 1m3 pitné vodv 53,1o 58,41 56,65 62|3l Cena pitné vody 56,65 Kčlm3 bez DPH se dělí na 2 složkv ceny takto: Výše pevné složky se nemění.Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě na našem webu www.vakberoun.cz v sekci aktuálně.S pozdravem o o &a {/4é,*,<,> l Ing.XXXXX XXXXXXXXXX finanční ředitelka Vodovody a kanalizace Beroun,a.s./r4qrtr/u í /ď,/ť,ÉlúZ fu,bú" o#Dl{i úŘno ffiustrce 268 0í Hořovice okr,Beroun Regionální cena (dvousložková forma) Pohyblivá složka v Kč/m3 Pevná složka pro nejmenší vodoměry v Kčlrok společnost zapsaná V obchodním rejstříku,Vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,Vložka 2378 Naše voda.Nášživot.5L|2o o Vodovody a kanalizace Beroun,a,s.<.>.I Ič: +osssszs I t-l *oro 3Lr 747 77L I zátaznictá linta:Mostníkovská 255/3,Beroun -zá\ 266 01 Beroun lodí | i,ie,řž.i,ižr^ l |ii;"#í""*[?":Ť.'.:''" * | N "oo 1oo 663

Načteno

edesky.cz/d/5722109

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz