« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tochovice konaného dne 17.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tochovice konaného dne 17.10.2022 (264.47 kB)
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tochovice
konaného dne 17.10.2022 od 18:00 hodin
<br>
<br> Před schválením programu složili členové zastupitelstva obce slib
<br> • Zastupitelstvo obce Tochovice určuje ověřovateli zápisu Ing.Václava Hrubého <,>
pana Jiřího Jarolímka a zapisovatelem Marii Vestenickou
<br>
• Zastupitelstvo schvaluje navržený program
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice schválilo zvolení jednoho místostarosty
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje,že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí starostou XXXX XXXXX XXXXXXX
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí místostarostou pana Ing.Václava Hrubého
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.Oba výbory budou tříčlenné
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí předsedou finančního výboru paní Jarmilu Mlčochovou
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí předsedou kontrolního výboru paní Simonu Sadílkovou
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí členy finančního výboru Miroslava Jirkala a XXXXXX Duspivu
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí členy kontrolního výboru Vítězslava Šimůnka a Marii Režovou
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice zřizuje kulturní výbor,výbor pro mládež a sport a osadní výbor
Hořejany.Kulturní výbor bude mít 5 členů,výbor pro mládež a sport bude mít 4 členy a osadní
výbor Hořejany bude mít 3 členy
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí předsedou kulturního výboru paní Zdeňku Baxovou
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí předsedou výboru pro mládež a sport XXXX XXXXXXXX XXXXXX
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí předsedou osadního výboru pana Jiřího Jarolímka
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí členy kulturního výboru Bc.Hanu Švermovou DiS,Janu
<br> Duspivovou,Martinu Pokornou a Václava Klozara <.>
<br>
• Zastupitelstvo obce Tochovice volí členy výboru pro mládež a sport Mgr.P...

Načteno

edesky.cz/d/5720900

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz