« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Opatření obecné povahy odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Kormorán.pdf (6.89 MB)
(acetát—dáš" l NUČtCE
<br> Číslo ŠEL—Sr.-
<br> 24/22
<br> Kra'sk úřad Středočeského kra'e
<br> oonon Ž1VOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> ';Dnšle: '\f/pf/ĚŽ/ML *
<br> 2
<br> L
<br> Praha: 19.9.2022 [)?/ML l$l/07222 <,>
<br> Číslo jednací: 116747/2022/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_081331/2022/KUSK/36.Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.& 29 odst.1 a © 67 odst.],písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpsů,a dále dle ust.& 75 odst.1„ písm.d) a ust.5 773 odst 5.písm.1) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),dle ust.& 513 odst.4 zákona a v souladu s ust.5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax cru-bo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko—Máchův kraj,Blaník,Křivoklátsko,Ceský Ráj,Brdy,Ceský kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dále jen „správní území krajského úřadu“).Předmět úpravy Článekl Krajský úřad tímto opatřením vydaným pod č.j.: 116747/2022/KUSK; SZ_081331/2022/KUSK/36 a oznámeným veřejnou vyhláškou dne 3.10.2022 (dále jen „opatření obecné povahy/“) povoluje podle ustanovení 5 51) odst.1 zákona a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona; '
<br> b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona2
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně
<br> Zborovská ] 1 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 ...

Načteno

edesky.cz/d/5720428

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz