« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFORMACE O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÍREC
Obecní úřad Ždírec Ždírec 23 580 01 Havlíčkův Brod
<br> Ill
<br> Informace o konání ustavupcrho zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Obecní úřad Ždírec v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ždírec,svolaného dosavadním starostou obce Pavlem Dobrovolným v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Ždírec — společenský sál v budově Obecního úřadu ve Ždírcí,Ždírec č.p.23 Doba konání: 21.10.2022 od 18:00
<br> Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
<br> b) určenífunkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (š 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích)
<br> c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> d) volba starosty
<br> e) volba místostarosty
<br> 4) Zřízeníflnančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba členů kontrolního výboru
<br> 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> 6) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> v obci Ždírec,dne 14.10.2022 www WM Ř kwv
<br> bce Ždírec
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:14.10.2022 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:14.10.2022
<br> Š Q&ugňx Sv “\Ú 3% mem <,>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 22.10.2022 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 22.10.2022
<br> Jméno a podpis:
<br> Jméno a podpis: sWQth—ňo Q&Cxap

Načteno

edesky.cz/d/5719395

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz