« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovičky - INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovičky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
OBEC Petrovičky,Petrovičky 1,508 01 Hořice
IČO 00578509 Telefon : 604 955 228 www.petrovicky.info E-mail : ou.petrovicky@seznam.cz
<br> INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Petrovičky
<br> Obecní úřad Petrovičky v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),v platném znění,informace o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Petrovičky,svolaného dosavadní starostou obce Lukášem Malinou
v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Petrovičky č.p.1
<br> Doba konání: pondělí 17.10.2022 od 19:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2.Schválení navrženého programu
3.Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů
<br> a) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71 odst.1 písm.a/zákona o obcích)
<br> b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
<br> 4.Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
<br> 5.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst.2
zákona o obcích)
<br> 6.Různé
<br> 7.Diskuse
<br> 8.Závěr
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> Vyvěšeno: 10.10.2022
<br> Sejmuto: 17.10.2022
<br> Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce <.>
<br> XXXXX XXXXXX – starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5718408

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Petrovičky
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
02. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Petrovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz