« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Strakonice
<br> Odbor dopravy
<br> Velké náměstí 2
<br> 386 01 Strakonice
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
<br> Naše č.j.: MUST/041926/2022/0D/bla XXXX XXXXXXX Sp.zn.: MUST/XXXXXX/XXXX Heydukova XXXX
<br> 386 01 Strakonice Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX """“—'ďčt—IOBióSLZ—„R Telefon: XXX XXX XXX ___ “>L—“Mi-.<.>.<.> - <.>,; „.g,E-mail: katerina.blazkova©mu-st.cz ! ""“—“"*““—
<br> Datum: 10.10.2022 Č Vypraveno: - jcdggnf;
<br> PO el IISÍU (Ítll' \.l [! 'l ___—V\- —————x
<br> VEŘEJNÁ vv sm „„.<.>.<.>.<.> opatření obecné pova y stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ,DI Strakonice c.j.KRPC-132374-2/ČJ-2-022 020706 ze dne 3.10.2022
<br> stanovuje
<br> žadateli:
<br> Jiřímu Křišt'anovi,Heydukova 1339,386 00 Strakonice,IČ: 10316612
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.II/ 144 a na místní komunikaci ve Volyni,z důvodu opravy střechy na objektu prodejny nábytku Palackého 53,a to v termínech
<br> od 21.10.2022 do 22.10.2022 <,>
<br> od 28.10.2022 do 29.10.2022 <,>
<br> a od 4.11.2022 do 5.11.2022 za těchto podmínek:
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií ČR schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2) Objízdná trasa bude vyznačena dle přiloženého návrhu DIO <.>
<br> 3) Užité dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.Bude rozmístěno před zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ...

Načteno

edesky.cz/d/5716427

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz