« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 21.10.2022 18.00 kulturní dům Malé Hradisko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolání zasedání na 21.10. 2022.doc [0,51 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
<br> Svolání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Malé Hradisko
<br> Obecní úřad Malé Hradisko v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,svolaného dosavadním starostou obce Marianem Fiedlerem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
Místo konání: Obec Malé Hradisko – zasedací místnost kulturního domu přízemí,Malé Hradisko č.p.123
Doba konání:  pátek 21.10.20122 v 18.00 hodin
Program:
<br> 1) Zahájení
2) Složení slibu členů zastupitelstva obce Malé Hradisko
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty
<br>
a) určení počtu místostarostů
<br>
b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě
<br> uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
<br>
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br>
d) volba starosty
<br>
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br>
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br>
b) volba předsedy finančního výboru vč.členů výborů
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru vč.členů výborů
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
<br>
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8) Volba předsedy a členů kulturního výboru
<br> 9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP
Prostějov 2023-2025 spolu s přílohovou částí <.>
<br> 10) Zvolení určeného zastupitele pro Územní plán obce Malé Hradisko
11) Schválení rozpočtového opatření
<br> 12) Diskuze - na vědomí rozpočtová opatření
13) Závěr
<br>
V Malém Hradisku 14.10.2022
Vyvěšeno na úřední desce
dne
14.10.2022
<br>
<br>
Fiedler:
Sejmuto z
úřední desky dne
21.10.2022
Fiedler:
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
dosavadní starosta obce
<br>
Svolání zasedání
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5715333

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz