« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí - k.ú. Jakubín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [154 KB]
OZNÁMENÍ
<br> o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
<br> Obec Častrov podle ustanovení 545 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.o katastru nemovitostí (katastrální zákon),a nazákladě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrálního pracoviště Pelhřimov (dále jen „katastrální úřad“) č.j.OO—14/2015-304 oznamuje,že vobdobí od 27.6.2016 do 12.7.2016 vždy vúřednich hodinách v budově Obecního úřadu v Častrově nebo v pracovní dny na Katastrálním pracovišti vPeIhřimově,U Stínadel 1316,nejlépe po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č.9 — R.Novák,J.Slavík (tel.565 301 764)
<br> bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na části katastrálního území na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Jakubín obce Častrov <.>
<br> Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout ] na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http:/mahIizenidokn.cuzk.czNyberKatastrlnfo.aspx
<br> Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "viastníci") se upozorňují na tvto skutečnosti:
<br> 1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (š 43 katastrálního zákona) <.>
<br> 2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami,kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [š 2 písm.g) katastrálního zákona] <.>
<br> 3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků (pozemků doposud evidovaných ve zjednodušené evidenci),jejichž hranice v terénu neexistují ajsou sloučeny do větších půdních celků,pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení vgrafickém operátu dřívější pozemkové evidence (& 40 katastrálního zákona),přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly,aby se zabránilo duplicitě a nedošlo ...

Načteno

edesky.cz/d/5715158

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz