« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - veřejná vyhláška _UP Pelhřimov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [429 KB]
Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Pražská 2460 v 393 01 PELHRIMOV
<br> VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON PELHŘIMOV OV/655/2013—154 Souček/565 351 468 27.dubna 2016
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> QZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO EROJEDNÁNÍ POSOUZENÉHO A UPBAVENÉHO NÁVRHU ZMĚNY č.1 UZEMNIHQ PLANUIPELHRIMOV A VYHODNOCENI vuvú NAVRHU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMl ZMENY č.1 UZEMNIHO PLANU PELHRIMOV
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle % 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozděj ších předpisů — pořizovatel Změny č.1 územního plánu Pelhřimov v souladu 5 © 52 odst.1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů,Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti vplatném znění a v souladu s € 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů oznamuje v e ř e i n é ]) r 0 i e d n á n í posouzeného a upraveného návrhu změny č.1 územního plánu (dále jen ÚP) Pelhřimov a vyhodnocení vlivů na udržitelný
<br> rozvoj území návrhu změny č.1 UP Pelhřimov <.>
<br> Veřejné projednání se uskuteční dne:
<br> 13.června 2016 (pondělí) v 15.30 hod <.>
<br> ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Pelhřimov,Pražská 2460 (přízemí),Pelhřimov
<br> Pořízení změny č.1 ÚP Pelhřimov schválilo Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18.řádném zasedání konaném dne 10.12.2013,zpřesnění a doplnění změny č.1 schválilo Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 20.řádném zasedání konaném dne 15.4.2014 <.>
<br> Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 22.řádném zasedání dne 23.9.2014 schválilo zadání změny č.1 UP Pelhřimov <.>
<br> Společné jednání návrhu změny č.1 ÚP Pelhřimov & vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu změny č.1 UP Pelhřimov proběhlo dne 13.5.2015 <.>
<br> Stanovisko nadřízeného orgánu bylo vydáno dne 30.11.2015 <.>
<br> Upravený návrh zm...

Načteno

edesky.cz/d/5715152

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz