« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozhodnutí07_povolení_kácení dřevin_Pelec_obec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [119 KB]
/\,',a,Juu 2.„447,5 5 /
<br> Obecní úřad Castrov Mf zver
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63 OBvECNí ÚŘAD Obec Častrovv,Častrovv105,394 63 Častrovv CASTROV Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov 394 63 Č ASLRQMÍLQŠÍ víěwřc,naše značka vyřizuje v Častrově dne 7ŽP/2017 Ing.XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby
<br> Obecní úřad Častrvov jako příslušný orgán správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona CNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v pozdějších zněních na základě provedeného správního řízení rozhodla takto:
<br> A.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br> povoluje
<br> Obci Častrov kácení dřevin rostoucích mimo XXX a to Xks ořešáku na p.č.XXX/X v obci Častrov a katastrálním území Pelec.Povolení se vydává za těchto podmínek:
<br> - Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu ' Při kácení budou dodrženy všechny platně předpisy
<br> B.Podle ustanovení 5 8 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br> u k | á d á žadateli vysázení 5 ks třešně lokalitě VAlejích v Častrově.Budou použity zapěstované sazenice v balu.Výsadba bude provedena do června roku 2018.Kontrolu provede Ing.XXXXX XXXXXXX na základě ohlášení žadatele <.>
<br> Odůvodnění Jedná se o strom,který není v dobrem stavu.Nenese úrodu a,roste nad komunikací,vrůstá do - elektrického vedení,brání průjezdu vozidel obsluhy (svoz odpadů,údržba místní komunikace).Většina členů komise rozhodla žádosti vyhovět.Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí je možno“ se odvolat k Referátu životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina podáním na Obecní úřad Castrov ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí <.>
<br> „—,<.>,/' Íxeft „$,1 - ' lng.XXXX XXXXXXXX starostka obce Castrov
<br> Převzal osobně Obec Častrov dne 28.11.2017 / „WM
<br> Obecní úřad Častrov 28.11.2017
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: ob...

Načteno

edesky.cz/d/5715099

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz