« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Castrov
<br> :94 63 fastnw
okres Pallli mnv
<br> Fnskflnuti informace o ggélu a sidle volahnich okrska gro
volh do Parlamentu Ceské re ublik podle § 14 plsm.c)
zakona 247/1995 5b <.>,0 volhéch do Parlamentu Ceské
republlky a o zméné a doplnénl nékteryeh daléich zakonl‘l.ve
znéni pozdéjélch pfedpisfl a vyhlééky Minlsterstva vnltra CR
6.233I200 Sh <.>,a pvovedeni néktarich ushnoveni zékona a o
zméné néktarych zakom‘l ve znéni pozdéjiich piedpisfl
<br>
<br> V Obci Casuov jsou vymezeny tfi volebnl okrsky:
<br> okrsek t.1 v budové Obecniho ufadu v Castrové <,>
<br> se sidlem Castrov 105
<br> okrsek b.2 v budové §koly v Melénové
<br> se sidlem Meténov 54
<br> okrsek 6.3 v budové ékoly ve C(ibofi‘
<br> se sidlem vs Cubofi é.p.36
<br> Mismi best Pelec,osady Déidany a Perky voli v akrsku 6.1
v Castrové
<br> Mistni cast Jakubin voli v okrsku 6.3 ve Cfibofi
<br> / <,>
<br> [/f 1.I V7 }/
lng.Jana Houékova’
starcstka obce
<br> m
an as éASTwn‘ m
<br> \c,on
v Caslmvé due 5 9.2017 A J

Načteno

edesky.cz/d/5715064


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz