« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozpočet_DSO_NováLípa_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [180 KB]
DSO: Nová Lípa
<br> okres : Pelhřimov
<br> ROZPOČET NA ROK 2 017
<br> BĚŽNÉ A KAPITÁLOVĚ VÝDAJE(Ke)
<br> Skupinapdd pododdH raf
<br> 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 631
<br> Číslo řád
<br> Třída,seskup.<,>
<br> pololožka Objem výdajů
<br> paragrafu funkčního třídění Uzemní rozvoj 501 532 000,00 20 000,00 Územní rozvo' 503 132 900,00 Územní rozvo' 503 47 900,00 Územní rozvo' 503 1 000,00 Územní rozvo' 513 1 600,00 Územní rozvo' 51 7 900,00 Územní rozvo' 516 70 000,00 'zemní rozvo' 516 2 000,00 zemní rozvoj 516 1 500,00 1 000,00
<br> Uzemní rozvoj 502
<br> inanční operace 5 16
<br> VYDAJE CELKEM 817800,00
<br> '!
<br> / <,>
<br> „,;/„5+ ' „.<,>
<br> ___,____,_„_-_„_ <.>
<br> „.<.> ___.<.> _.<.>.____,_„._ <.>,<.> _____.__.<.>.<.>,„_.<.> ___.<.> <.>
<br>._.__.F.—,<.>.<.>.<.>.__.<.>
<br> —w-._-.-.—-m -——-
<br> DSO Nová Lípa
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 1 7
<br> v <,>
<br> Al ROZPOČTOVÉ PRIJMY(er)
<br>.<.> _-\-.n—.<.>.'—_A.\ -.-:.A.<.>
<br> Císlo Třída,seskup.pol.řádku paragraf podseskup.pol.Druh příjmu Objem příjmů položka 1 x MEDA [\"/0 vÉ PŘÍJMY 2 3636 2324 příspěvky od SMO 594 000,00 3 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 105 000,00 4 x ÚHRN PŘÍJMÚ 699000,00 5 8115 Změna stavu kratk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku) 118 800,00 PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ) 817 800,00j
<br> Rozpočet projednán a schválen Schromažděním starostů:
<br> Podpis předsedy :
<br>.__1__„ r.<.>
<br> -.-.<.> —___ <.>

Načteno

edesky.cz/d/5715055


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz