« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - rozpočtové opatření_DSO NováLípa_01_2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [187 KB]
Rozpočtové opatření č.1
<br> § položka org <.>
nástroj
zdroj
<br> částka
součet za
položku
<br> text
<br> 3636 2324 104 104 5 149 434,82 příspěvek SMO zdroje z ESF 80,863 %
3636 2324 104 104 1 26 125,18 příspěvek SMO národní zdroje SR 14,137 %
3636 2324 104 9 240,00 184 800,00 ostatní 5 %
<br> 3636 5011 104 104 5 111 518,53 výdaje mzdy zdroje z ESF 80,863 %
3636 5011 104 104 1 19 496,40 výdaje mzdy národní zdroje 14,137 %
3636 5011 104 6 895,52 137 910,45 výdaje na mzdy - ostatní 5 %
3636 5031 104 104 5 27 879,63 výdaje na SP zdroje z ESF 80,863 %
3636 5031 104 104 1 4 874,10 výdaje na SP národní zdroje 14,137 %
3636 5031 104 1 723,88 34 477,61 výdaje na SP ostatní 5 %
3636 5032 104 104 5 10 036,66 výdaje na ZP zdroje z ESF 80,863 %
3636 5032 104 104 1 1 754,68 výdaje na ZP národní zdroje 14,137 %
3636 5032 104 620,60 12 411,94 výdaje na ZP ostatní 5 %
<br> 4121 146 000,00 mimořádné příspěvky od obcí
3636 5xxx 146 000,00 neinvesticní výdaje DSO třída 5 - běžné výdaje
<br> Schváleno Shromážděním starostů DSO Nová Lípa dne 25.5.2017
<br> ………………………………………………
Předsedkyně DSO Nová Lípa

Načteno

edesky.cz/d/5715053


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz