« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení04_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Metánov_Hanušovi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [95 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: Ing.XXX XXXXX a XXXXXX XXXXXXXX,Pražského XXX/XX,XXX Praha X Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> naše značka vyřizuje v Častrové dne 4/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX X.X.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 30.5.2017 podali lng.XXX XXXXX a XXXXXX XXXXXXXX,Pražského XXX/XX,XXX Praha X,podnět komisi životního prostředí k posouzení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to exemplář smrku ztepilého a X exemplář douglasky tisolisté na na p.č.49/2 v obci Častrov a katasrálním území Metánov.Parcely jsou ve vlastnictví žadatelů ( nemovitost č.p.45 v Metánově ) <.>
<br> Dnem 7.6.2017 bylo; zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrov jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona ČNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Dle sdělení žadatelů jsou stromy přerostlé,vykazují známky poškozeni,jehličí je zažloutlé.Rostou upro- střed ovocného sadu a utiskují okolní stromy <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladú řízení na Obecním úřadě Častrov a písemné k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Častrov ato do 15 dnů od obdržení tohoto ozná- mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br>,/ J,V \ 4514—(1,7 51 /
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Častrov
<br> „wm—W OBECNÍ URAD ČASTROV
<br> 394 se čASTROV 105 <,>
<br> E—mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: obecjažcastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/5715052

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz