« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení05_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Častrov_RVašta

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [92 KB]
Obecní úřad Castrov
<br> Okres Pelhřimov PSČ 394 63
<br> Účastníci řízení: v XXXX XXXXX,Častrov XXX,XXX XX Castrov „ Obecní úřad Castrov,Castrov 105,394 63 Castrov
<br> navše značka vyřizuje v Častrově dne 5/ZP/2017 XXXXX XXXXXXX X.X.XXXX
<br> Věc: Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Dne 5.6.2017 XXXXX XXXX XXXXX,Častrov XXX,XXX XX Častrov podnět komisi životního prostředí k posou- zení stavu dřevin rostoucích mimo XXX a to X exempláře smrku ztepilého na p.č.415/5 v obci a katasrálním území Castrov <.>
<br> Dnem 7.6.2017 bylo zahájeno správní řízení <.>
<br> Obecní úřad Častrovjako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 76 odst.1 písm.b) zákona ČNR č.500/2004 Sb.o správním řízení uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení <.>
<br> Dle sdělení žadatele stromy vykazují známky poškození a napadení dřevokazným hmyzem.Hrozí jejich zřícení na okolní nemovitosti <.>
<br> Účastníci řízení mají možnost nahlížet do podkladú řízení na Obecním úřadě Častrov a písemně k němu podávat připomínky,vyjádření,návrhy apod.na OU Castrov a to do 15 dnů od obdržení tohoto ozná— mení,poté bude ve věci rozhodnuto <.>
<br>,/
<br>,_ „roz o; 7
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX starostka obce Častrov
<br> OBECNÍ ÚŘAD ČASTROV XXX XX ČASTROV105
<br> E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: obecjazcastrovcz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 CS Pelhřimov 622 113 309/0800

Načteno

edesky.cz/d/5715051

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz