« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Radovesnice I dne 20.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO dne 20.10.2022.pdf (741.17 kB)
INFORMACE
<br> o konání ustavuiícího zasedání nově zvoleného
<br> Zastupitelstva obce Radovesnice 1
<br> Obecní úřad Radovesnice I V souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radovesnice I,svolaného dosavadní starostkou obce Danuší Duškovou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obecní úřad Radovesnice I,Lošanská 23,Radovesnice I - zasedací místnost
<br> Doba konání: 20.10.2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele Složení slibu zastupitelstva obce (5 69 odst.2 Zákona o obcích) 3) Návrh a schválení programu Volba starosty a místostarosty:
<br> 2)
<br> 4)
<br> 5)
<br> 6)
<br> 7)
<br> a) b)
<br> C) d)
<br> 6)
<br> určení počtu místostarostů
<br> určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (& 71 odst.1 písm.a/ Zákona o obcích)
<br> určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> volba starosty
<br> volba místostarosty
<br> Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) b) c) d) 6)
<br> určení počtu členů finančního a kontrolního výboru volba předsedy finančního výboru
<br> volba předsedy kontrolního výboru
<br> volba členů finančního výboru
<br> volba členů kontrolního výboru
<br> Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 zákona o obcích).Diskuse <.>
<br> V Radovesnicích [ dne 1 1.10.2022
<br> XXXXXX XXXXXXX dosavadní starostka obce Radovesnice I
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: 11.10.2022 Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5714811

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz