« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Územní plán Potvorov - oznámení pořizovatele o vydání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova tř.2,331 41 Kralovice
<br>
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU
pracoviště Manětínská 493,331 41 Kralovice
<br>
<br>
<br>
Váš dopis ČJ:
<br> ze dne:
<br>
Naše zn.:
<br> ČJ: ORR/24417/2022
SZ: ORR/2941/2020
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Oprávněná úřední
osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> ISDS: jidbxnx
E-mail: podatelna@kralovice.cz
<br>
<br> Datum: 12.10.2022
<br>
Počet listů: 2
<br> Počet příloh: 0
<br> Počet listů příloh: 0
<br>
Územní plán Potvorov – oznámení pořizovatele o vydání
<br> Odbor regionálního rozvoje a územního plánu Městského úřadu Kralovice oznamuje v souladu s § 165
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,že dne 25.08.2022 vydalo Zastupitelstvo obce Potvorov územní plán s účinností
<br> od 16.09.2022 <.>
<br> Do vydané územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Obecním úřadu Potvorov,MěÚ
<br> Kralovice – odbor regionálního rozvoje a územního plánu a na MěÚ Kralovice – odbor výstavby <.>
<br> V elektronické podobě je dokumentace k dispozici na https://www.kralovice.cz/urad/mestsky-
<br> urad/odbor-regionalniho-rozvoje-a-uzemniho-planu/dokumenty-a-informace/uzemni-plan-potvorov-
<br> 1032.html?kshow=78 <.>
<br> Doklady o pořizování budou uloženy na obci Potvorov <.>
<br>
……………………………… <.>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> referent územního plánování
<br> odbor regionálního rozvoje a ÚP
<br> MěÚ Kralovice
<br>
<br> Obdrží:
<br> Dotčené orgány:
<br> 1-3.Krajský úřad Plzeňského kraje,IDDS: zzjbr3p
<br> - odbor životního prostředí <,>
<br> - odbor regionálního rozvoje
<br> - odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> sídlo: Škroupova č.p.18,306 13 Plzeň 1
<br> 4.Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,IDDS: p36ab6k
<br> sídlo: Kaplířova č.p.9,P.O.BOX 18,320 00 Plzeň
<br> 5.Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,IDDS: samai8a <,>
<br> sídlo: Skrétova 15,301 00 Plzeň
<br>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5714795

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz