« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 168/2022 - Město Třešť, Návrh č. 23/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

168/2022 - Město Třešť, Návrh č. 23/2022
Návrh č.23/2022
<br> na využití nemovitosti v majetku nebo užívání Města Třeště ze dne 13.10.2022
<br> Město Třešt‘ — odbor rozvoje a správy majetku
zveřejňuje záměr
<br> nájmu:
<br> části ppč.1869,ostatní plocha — ostatní komunikace,o přibližné výměře 1 rn2,za
účelem zřízení pietního místa
<br> Tento materiál byl zpracován v návaznosti na zákon č.128/2000 Sb.o obcích.Dle tohoto
zákona 39: prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce,obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,což nyní
činíme <.>
<br> Zpracoval: V.Saluso ř ľ
<br> Zveřejněno:
<br> Sejmuto:
<br> 13 1O 2022
<br> Městský Úřad Třešť
správní odbor
589 14Tř.šf
<br> Závěr:

Načteno

edesky.cz/d/5714740

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz