« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Informace o oznámení záměru "Modernizace trati Brno - Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o oznámení záměru "Modernizace trati Brno - Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice" [0,23 MB]
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a integrované prevence
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/5
<br> Praha dne 12.října 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/710/3548
<br> Vyřizuje: Ing.Hurková
<br> Tel.: 267 122 082
<br> E-mail: Aneta.Hurkova@mzp.cz
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I
<br> podle § 4 odst.1 písm.a) zákona
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm.c) zákona,Vám
<br> v souladu s § 6 odst.5 zákona zasílá informaci o oznámení záměru „Modernizace trati
<br> Brno – Přerov,3.stavba Vyškov - Nezamyslice“ zpracované podle přílohy č.3 k zákonu
<br> a sděluje,že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst.2 zákona neprodleně zveřejní
<br> informaci o oznámení záměru a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení záměru nahlížet <,>
<br> na úředních deskách současně s upozorněním,že veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány
<br> a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru
<br> příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru
<br> na úředních deskách dotčených krajů.Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst.2 zákona
<br> nejméně 15 dnů.Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné
<br> celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou
<br> (Aneta.Hurkova@mzp.cz),příp.písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace
<br> o oznámení záměru na úřední desce,a to v nejkratším možn...

Načteno

edesky.cz/d/5711803


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz