« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - SVOLÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PUSTIMĚŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SVOLÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PUSTIMĚŘ [0,13 MB]
Obec Pustiměř
Obecní úřad Pustiměř
<br>
<br> I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pustiměř
<br> Obecní úřad Pustiměř v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pustiměř <,>
svolaného dosavadním starostou obce Mgr.Vlastimilem Smékalem v souladu s § 91 odst.1 zákona
o obcích <.>
<br> Místo konání: Sokolovna,Pustiměř 201
Doba konání: čtvrtek 20.10.2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený program:
1) Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst.1
písm.a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
<br> 2) Volba rady obce
a) určení počtu členů rady obce
b) určení způsobu volby členů rady obce
c) volba členů rady obce
<br> 3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
<br> 4) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
odst.2 zákona o obcích) a členů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce,kteří nejsou
zastupiteli obce (§ 84 odst.2 písm.v/ zákona o obcích)
<br> 5) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br>
<br> V obci Pustiměř,dne 12.10.2022
<br> ………….<.> …………………….……………………
Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> dosavadní starosta obce Pustiměř
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.10.2022
Jméno a podpis:
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/5711802

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz