« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument168_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument168_2022.pdf
E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ
<br> k odstranění & okleštění stromoví a jiných porostů
<br> Ve smyslu usi.© 25 odst.3 písm.9) zákona č 458/2000 Sb <.>,v platném zneni; si dovolujeme upozornil vlastníky a uživatele pozemků,přes náš vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce,a.s.<.> nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostu ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku spoločnosti ČEZ Distribuce.a.s.(dále jen „zásah“) <.>
<br> ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRÚBĚŽNĚ v OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
<br> Nebude-Ii zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžena užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven,tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 DODO-6.K vodičům se nesmí přiblíZít pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,ani větve dřevin při ořezu.Zásah nesmíte provádět v případě,že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením.V případě,že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy,kontaktujte nás na lince 600 850 860 <.>
<br> Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cez istri s.cz/orez <.>
<br> Zásah proveďte tak,aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
<br> ! u v...

Načteno

edesky.cz/d/5711754

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
28. 01. 2023
24. 01. 2023
23. 01. 2023
18. 01. 2023
18. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz