« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Útěchov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
SVOLÁVÁM
<br> ustavuiící zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Ú t ě c h o v na čtvrtek 20.10.2022 v 17.00 hod <.>
<br> ve sportovním centru Adamovská 26
<br> ÚČAST ČLENÚ ZASTUPITELSTVA NUTNÁ PROGRAM:
<br> Zahájení,určení zapisovatele
<br> Složení slibu
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br> Určení funkcí,pro které budou členové ZMČ uvolnění
<br> Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
<br> Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> Volba starosty a místostarosty/místostarostů
<br>.Zřízení výborů
<br> lO.Volba předsedů výborů
<br> 11.Termíny zasedání ZMČ v roce 2022 a 2023
<br> 12.Dodatek č.7 k nájemní smlouvě ze dne 23.12.2003 na pronájem stavby pro rodinnou rekreaci ev.č.17 a pozemku p.č.77/2
<br> 13.Různé,diskuse,závěr
<br> wmsawsww—
<br> ZASEDÁNÍZASTUPHÉISTVAJEVEŘEJNÉ
<br> nabo
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> V Brně dne XX.XX.2022
Svolani-ustavujiciho-zasedani-ZMC-Brno-Utechov
SVOLÁVÁM
<br> ustavuiící zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Ú t ě c h o v na čtvrtek 20.10.2022 v 17.00 hod <.>
<br> ve sportovním centru Adamovská 26
<br> ÚČAST ČLENÚ ZASTUPITELSTVA NUTNÁ PROGRAM:
<br> Zahájení,určení zapisovatele
<br> Složení slibu
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br> Určení funkcí,pro které budou členové ZMČ uvolnění
<br> Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
<br> Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> Volba starosty a místostarosty/místostarostů
<br>.Zřízení výborů
<br> lO.Volba předsedů výborů
<br> 11.Termíny zasedání ZMČ v roce 2022 a 2023
<br> 12.Dodatek č.7 k nájemní smlouvě ze dne 23.12.2003 na pronájem stavby pro rodinnou rekreaci ev.č.17 a pozemku p.č.77/2
<br> 13.Různé,diskuse,závěr
<br> wmsawsww—
<br> ZASEDÁNÍZASTUPHÉISTVAJEVEŘEJNÉ
<br> nabo
<br> PhDr.XXXXXX XXXXXX,starosta
<br> V Brně dne XX.XX.2022

Načteno

edesky.cz/d/5711749

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz