« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Ustavující zastupitelstvo obce 20.10.2022 v 18.00 na OÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ustavující zastupitelstvo obce 20.10.2022 v 18.00 na OÚ
V souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích svolávám
<br> zasedání zastupitelstva obce
<br> na čtvrtek 20.října 2022
<br> v 18.00 hodin V obřadní místnosti OÚ
<br> s následujícím programem:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu 2.Volba starosty,místostarosty
<br> 3.Volba předsedů Výborů'
<br> 4.Ostatní,diskuse
<br> 5.Usnesení,závěr
<br> Zveme tímto všechny občany k účasti.q
<br> Í “ \“ Josef Por1zek ) starosta obc
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: ll.l0.2022 Zveřejněno elektronicky dne ll.10.2022 Sňato dne: Sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5710175

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz