« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Svolání ustavujícího zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání ustavujícího zasedání ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora
‘ZI
<br> Starosta MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,Brno
<br> SVOLÁVÁM
<br> ustavující zasedání Zastupitelsiva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na 20.října 2020 v 16
hodin do zasedací místnosti zastupitelsiva na Radnici MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora <,>
Palackého nám.11,Brno
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
a) Jmenování zapisovatelky
b) Složení slibu členů zastupitelstva
c) Volba sčitatelů hlasů
d) Volba ověřovatelů zápisu
e) Schválení pořadu jednání ustavujícího zasedání ZMČ
<br> 2.Stanovení počtu členů RMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a počtu místostarostů
3.Volba starosty,místostarosty (místostarostů) a zbývajících členů RMČ
4.Určení místostarosty k zastupování starosty
5.Zřízení výborů zastupitelstva a stanovení počtu jejich členů
á.Volba předsedů a členů výborů
7.Schválení termínu příštího zasedání ZMČ
8.Stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ
9.Pověření členů zastupitelstva městské části výkonem funkce oddávajícího
10.Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku města Brna v k.ú.Řečkovice při ulici
<br> Kárníkově
11.Různé
<br> VBrnědne 11.10.2022
<br> ‚
<br> ĺ
<br> Mgr.Bc.XXXXX XXXXXX
starosta
<br> Zasedání ZMČ jsou veřejná <.>
<br> VyvěšeUO 12 -10- 2022
Sňat,:

Načteno

edesky.cz/d/5709547

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz