« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboš - ustavující jednání zastupitestva obce Hluboš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ustavující jednání zastupitestva obce Hluboš (204.11 kB)
INFORMACE
<br> o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hluboš dne 19.10.2022 od
<br> 19:00 hod.v obřadní síni Hluboš
<br>
<br> Obecní úřad Hluboš v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání
<br> Zastupitelstva obce Hluboš,svolaného starostou obce Jiřím Čajanem v souladu s §
<br> 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání: OÚ Hluboš
Termín konání: 19.říjen 2022 od 19:00 hod <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1) Složení slibu člena ZO
<br> 2) Volba ověřovatelů zápisu
<br> 3) Schválení programu jednání
<br> 4) Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
<br> uvolnění
<br> c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
<br> 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br>
<br>
<br>
<br> V Hluboši,dne: 11.říjen 2022
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> starosta obce Hluboš
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.říjen 2022
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmutí z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5708716

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz