« Najít podobné dokumenty

Město Třešť - 162/2022 - Starosta města Třešť, Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třešť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

162/2022 - Starosta města Třešť, Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města
vv
<br> STAROSTA MĚSTA TŘEST
<br> Vážená paní,vážený pane podle ustanovení 5 91 zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> svolávám
<br> USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
<br> pondělí 17.října 2022,v 17,30 hod.v sále Kulturního domu Třešť,ul.Fialková 1
<br> Program ustavujícíhgasedání Zastupitelstva města Třešť:
<br> 1 - Zahájení 2 - Složení slibu členy zastupitelstva 3 - Volba volební a mandátové komise 4 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelek 5 - Schválení programu 6 - Volba starosty,místostarosty a dalších členů rady 6.1 - určení počtu místostarostů 6.2 - určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 6.3 - stanovení počtu členů rady města 6.4 - schválení volebního řádu 6.5 - určení způsobu volby starosty,místostarosty a dalších členů rady 6.6 - volba starosty 6.7 - volba místostarosty 6.8 - volba dalších členů rady 7 - Volba finančního a kontrolního výboru 7.1 - určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 7.2 - schválení volebního řádu 7.3 - určení způsobu volby výborů 7.4 - volba předsedy finančního výboru 7.5 - volba členů ňnančního výboru 7.6 - volba předsedy kontrolního výboru 7.7 - volba členů kontrolního výboru 8 - Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 9 - Volba zástupců Města Třešť v institucích,jichž je město členem 10 - Územní plán Třešť- stanovení určeného zastupitele 11 — Diskuse 12 - Závěr
<br> V Třešti dne 10.10.2022
<br> VYVěšenO: 1 0.10.2022 Ing.Vladislav Hynk,v.r._ starosta města Třešť Sejmuto: Městský úřad Třešť správníodbor
<br> 5891ĚTW 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5708221

Meta

Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třešť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz