« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad Klokočná Klokočná č.61,25I 64 Mnichovice
<br> Tel: +420 222 352 065.e-mail: obcc©kiokocnaeu
<br> INFORMACE
<br> o konání gstavuiícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> Obecní úřad Klokočná v souladu s ustanovením % 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná,svolaného starostou obce Ing.Miloslavem Rovným <.>
<br> Místo konání: Doba konání:
<br> Obec Klokočná — společenský sál Hostince Na Klokočně 19.10.2022 od 1900
<br> Navržený program:
<br> 8)
<br> 9) 10)
<br> 11) 12) 13) 14) 15)
<br> „.<.>.-l
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Schválení programu
<br> Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
<br> Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
<br> Volba starosty a místostarosty
<br> &) určení počtu místostarostů
<br> b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (% 71 zákona o obcích)
<br> o) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> d) volba starosty
<br> e) volba místostarosty
<br> Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) volba předsedy finančního výboru
<br> 0) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba členů kontrolního výboru
<br> Rozhodnutí o zřízení komisí - určení,které komise se budou zřizovat
<br> Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných/neuvolněných členů
<br> zastupitelstva
<br> a) zastupitelé
<br> b) předseda stavební komise
<br> 0) starosta
<br> Schválení Organizačního řádu orgánů obce Klokočná
<br> Schválení Jednacího řádu
<br> Volba určeného zastupitele pro pořizování ÚPD ve smyslu stavebního zákona
<br> Pověření starosty k zastupování obce ve Svazku obcí Region Jih
<br> Různé
<br> Ing.Miloslav Rovný' starosta obce Klokočná
<br> Vyvěšeno na úřední desce...

Načteno

edesky.cz/d/5707965

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz