« Najít podobné dokumenty

Obec Černovice (Blansko) - Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Černovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černovice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání.pdf
OBEC ČERNOVICE 679 75 ČERNOVICE 113,lČ: 00280101
<br> I N F O R M A C E o konání ustavuiícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Cernovice
<br> Obecní úřad Černovice v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černovice,svolaného dosavadním starostou obce Jaroslavem Zhořem v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Černovice — místnost nad hasičskou zbrojnicí Doba konání: Pátek 21.10.2022 od 18:30 Navržený 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele program: 2) Schválení programu 3) Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
<br> b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> c) volba starosty
<br> d) volba místostarosty
<br> 4) Zřízenífinančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba členů kontrolního výboru
<br> 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (% 72 zákona o obcích) 6) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> V Černovicích dne 8.10.2022 „\ & L
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> dosavadní starosta obce Černovice
<br> razítko obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:11.10.2022 Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXX Sejmuto z úřední desky dne:XX.XX.XXXX
<br> Jméno a podpis: XXXXXXXX XXXX

Načteno

edesky.cz/d/5707844

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Černovice (Blansko)
02. 02. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
07. 01. 2023
06. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Černovice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz