« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Tlustice 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Tlustice 2022
Obec Tlustice
<br> Obecní úřad Tlustice
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tlustice
<br>
Obecní úřad Tlustice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> ( obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
<br> obce Tlustice,svolaného dosavadní starostkou obce,Mgr.Helenou Kaššovou,v souladu
<br> s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Tlustice – velká zasedací místnost obecního úřadu,Tlustice čp.203
<br> Doba konání:
<br> středa,19.října 2022 od 18:00
<br>
Navržený program:
<br> 1) Přivítání,zahájení schůze
<br> 2) Složení slibu zvolených zastupitelů obce
<br> 3) Schválení programu zasedání
<br> 4) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 5) Volba návrhové komise
<br> 6) Stanovení pravidel pro hlasování při volbě starosty a místostarosty a členů rady obce
<br> a) návrh pravidel pro hlasování
<br> b) volba starosty
<br> c) stanovení počtu místostarostů
<br> d) volba místostarosty
<br> e) volba členů rady
<br> f) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
<br> ( § 71 zákona o obcích)
<br> 7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> e) volba členů kontrolního výboru
<br> 8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> (§ 72 zákona o obcích)
<br> 9) Diskuse
<br> 10) Usnesení
<br> 11) Závěr
<br>
<br> V Tlustici,dne 11.10.2022 ……………………………………………
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> dosavadní starostka obce Tlustice
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.10.2022
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5707324

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz