« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 17.10.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VZ 17 10 2022
Obec Semněvice
<br> Starosta obce
Semněvice 34,346 01 Horšovský Týn,DIČ CZ00253715
tel.379 493 138,e-mail: semnevice@arcom.cz,datová schránka: 265a65b
<br> ________________________________________________________________________________
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
V souladu s ust.§92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
svolává starosta obce
<br> ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
<br> obce Semněvice <,>
<br>
které se bude konat
<br>
v pondělí 17.10.2022 od 18.00hod.v KD Semněvice
<br> v malém sále <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva obce Semněvice je veřejné <.>
<br>
<br>
Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení
<br> 2.Složení slibu zastupitelstva
<br> 3.Určení zapisovatele
<br> 4.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 5.Určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> 6.Volba předsedů komisí a členů výborů
<br> 7.Odměňování za výkon funkcí členů zastupitelstva
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Rekapitulace usnesení ZO
<br> 10.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce Semněvice
<br>
<br>
<br>
Zveřejněno na úřední desce obce Semněvice a zároveň na www.obec-semnevice.cz dne 10.10.2022
<br> Sejmuto z úřední desky a z www.obec-semnevice.cz dne: 17.10.2022

Načteno

edesky.cz/d/5705481

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz