« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Rybníček

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Rybníček
Obecní úřad Rybníček
<br> Podle zákona o obcích č.128 /2000 Sb <.>
<br> svolávám
<br> ustavující zasedání Zastupitelstva obce Rybníček
na čtvrtek 20.10.2022 na 18,00 hodin do budovy obecního úřadu v Rybníčku <.>
<br> Program zasedání:
1/Zahájení
<br> 2/Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
<br> 3/Složení slibu členů zastupitelstva obce Rybníček
<br> 4/Schválení programu
<br> 5/Volba starosty a místostarosty
<br> a) Určení počtu místostarostů
<br> b) Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
<br> c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> d) Volba starosty
<br> e) Volba místostarosty
<br> 6/Zřízení kontrolního a finančního výboru
<br> a) Určení počtu členů výboru
<br> b) Volba předsedy finančního výboru
<br> c) Volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) Volba členů finančního výboru
<br> e) Volba členů kontrolního výboru
<br> 7/Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
<br> 8/ Schválení pravomoci starosty schvalovat a provádět rozpočtová opatření
<br> 9/ Aktualizace Směrnice o účetnictví
<br> 10/ Závěr
<br> Zasedání je veřejné <.>
<br> V Rybníčku dne 10.10.2022
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta obce Rybníček

Načteno

edesky.cz/d/5705471

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz