« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Záměr Středočeského kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú: Tlustice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Zborovská 81/11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 275 svobodoval@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U
<br>
Na základě souhlasu Rady Středočeského kraje Usnesením č.037-29/2022/RK
ze dne 28.07.2022 oznamuje Středočeský kraj,podle ustanovení § 18 odst.1 zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
následující záměr :
<br>
bezúplatně převést do vlastnictví obce Tlustice
<br> pozemky v obci a katastrálním území Tlustice,a to:
<br> pozemek p.č.56/10 o výměře 53 m2 – ostatní plocha
zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
Katastrálního pracoviště Beroun na LV 114 pro obec a katastrální území Tlustice
<br> pozemek p.č.56/14 o výměře 202 m2 – ostatní plocha
utvořený geometrickým plánem č.823-62/2022 oddělením z pozemku p.č.56/14
o výměře 303 m2 – ostatní plocha,zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Beroun na LV 114 pro obec
a katastrální území Tlustice <.>
<br>
Odůvodnění :
Jedná se o pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje předané k hospodaření
příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,Hořovice <,>
Palackého náměstí 100,pro kterou jsou nepotřebné.Na pozemku p.č.56/10 je
umístěna stavba chodníku včetně veřejného osvětlení a na pozemku p.č.56/14 stavba
místní komunikace,pod kterou jsou položeny inženýrské sítě,vše v majetku obce
Tlustice <.>
<br> Informace podá:
Odbor majetku a hospodářské správy Krajského úřadu Středočeského kraje
XXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> Mgr.Zita Altschmied Jarolímová Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,MPA
vedoucí Odboru školství vedoucí Odboru majetku
a hospodářské správy

Načteno

edesky.cz/d/5705032

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz