« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustiměř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Pustiměř.pdf [0,17 MB]
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
<br> fax: 517 301 302 ID: wc6bqdy IČ: 00292427
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN:
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: MV 80568/2022
<br>
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> TEL: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: l.zabka@meuvyskov.cz
<br>
DATUM: 05.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
<br> Pustiměř
<br>
<br>
<br> Městský úřad Vyškov,odbor územního plánování a rozvoje,jako pořizovatel územně
<br> plánovací dokumentace,podle § 47 odst.2 a v souladu s § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje jako přílohu tohoto oznámení
<br>
<br> návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustiměř <.>
<br>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustiměř bude v souladu s § 20 stavebního
<br> zákona vystaven k veřejnému seznámení
<br>
<br> od úterý 11.10.2022 do pátku 11.11.2022
<br>
<br> na Obecním úřadě Pustiměř a na odboru územního plánování a rozvoje Městského úřadu
<br> Vyškov.Ve stejné lhůtě je dálkový přístup k návrhu Zprávy zajištěn na elektronické úřední
<br> desce Městského úřadu Vyškov www.vyskov-mesto.cz a na elektronické úřední desce obce
<br> Pustiměř www.pustimer.eu jako příloha oznámení <.>
<br>
<br> K platné územně plánovací dokumentaci obce Pustiměř je dálkový přístup zajištěn na adrese
<br> webových stránek města Vyškov www.vyskov-mesto.cz (Oficiální stránky – Rozvoj města a
<br> územní plán – Územní plány obcí – Pustiměř) <.>
<br> Územní plán Pustiměř – úplné znění po vydání Změny č.1,který nabyl účinnosti dne
<br> 25.11.2020 <.>
<br>
<br> Do platné územně plánovací dokumentace obce je možné též nahlédnout na odboru územního
<br> plánování a rozvoje Městského úřadu Vyškov a na úřadě obce Pustiměř <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> elektronická úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
strana: 2
<br> V p...
Příloha_návrh Zprávy o uplatňování ÚP Pustiměř.pdf [0,32 MB]
Zpráva o uplatňování
<br> Územního plánu Pustiměř
<br> v uplynulém období 9/2018 – 8/2022
<br> I.uplatňované období
<br> (Návrh určený k projednání)
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Vyškov,odbor územního plánování a rozvoje
<br> Masarykovo nám.1,682 01 Vyškov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno: Srpen 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 17
<br>
<br> Úvod:
<br> Obec Pustiměř se nachází v okrese Vyškov,kraj Jihomoravský <.>
<br> Správní území obce tvoří katastrální území Pustiměř.Správní území obce sousedí
<br> s následujícími územními jednotkami:
<br>
<br> • obec Drysice,ORP Vyškov,kraj Jihomoravský;
<br> • obec Zelená Hora,ORP Vyškov,kraj Jihomoravský;
<br> • obec Radslavice,ORP Vyškov,kraj Jihomoravský;
<br> • obec Křižanovice u Vyškova,ORP Vyškov,kraj Jihomoravský;
<br> • obec Hoštice-Heroltice,ORP Vyškov,kraj Jihomoravský;
<br> • obec Ivanovice na Hané,ORP Vyškov,kraj Jihomoravský;
<br> • město Vyškov,ORP Vyškov,kraj Jihomoravský;
<br> • Újezdní úřad vojenského újezdu Březina <.>
<br>
<br>
Obec Pustiměř je samostatnou obcí se sídlem obecního úřadu v Pustiměři.Obec patří do
<br> správního obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov <.>
<br> Současně platnou územně plánovací dokumentací pro obec Pustiměř je Územní plán
<br> Pustiměř-úplné znění po vydání Změny č.1 ÚP.Nabytí účinnosti bylo dnem 25.11.2020 <.>
<br> ÚP Pustiměř a jeho Změna č.1 včetně vyhotovení úplného znění Územního plánu Pustiměř
<br> po vydání jeho změny byly zpracovány dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů.Změna územního plánu byla
<br> pořízena na základě rozhodnutí zastupitelstva a schváleného obsahu změny,změna byla
<br> pořizována zkráceným postupem <.>
<br> Původní ÚP Pustiměř před vyhotovením Změny č.1 zpracovaný dle stavebního zákona byl
<br> vydán ZO dne 2.8.2018,nabytí účinnosti bylo dne 29.8.2018 <.>
<br> ÚP Pustiměř byl zpracován pro katastrální území Pustiměř (celé správn...

Načteno

edesky.cz/d/5704971

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz