« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - Ustavující schůze nového zastupitelstva pro období 2022 - 2026 se koná dne 24.10.2022 od 16:30 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na VS (349.17 kB)
Pozvání na ustavující schůzi zastupitelstva pro období 2022-2026 Veřejná schůze nového zastupitelstva se koná 24.10.2022 od 16:30
<br> Obec Vítanov,Vítanov 126,539 01 Hlinsko
<br> Obecní úřad Vítanov I N F O R M A C E
<br> o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vítanov Obecní úřad Vítanov v souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.123/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítanov,svolaněho dosavadním starostou obce Ing.Františkem Navrátilem,v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích.Místo konání: Obec Vítanov —- zasedací místnost obecního úřadu,Vítanov č.p.126
<br> Doba konání: 24.10.2022 od 16:30
<br> Navržený program:
<br> Složení slibu nových zastupitelů
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) & zapisovatele 2) Schválení programu
<br> 3) Volba starosty & místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
<br> b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (& 71 zákona o obcích)
<br> c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> d) volba starosty
<br> e) volba místostarosty
<br> 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolrn'ho výboru
<br> d) volba členů finančního výboru
<br> &) volba členů kontrolního výboru
<br> 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 zákona o obcích)
<br> 6) Diskuse a různé <.>
<br> V obci Vítanov,dne 10.10.2022
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX ' f =*._;
<br> dosavadní starosta obce Vítanov n;; ' razítko obce,f * i v) Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.10.2022 Sejmuto ?.úřední desky dne: 24.10.2022 Jméno & podpis:Ing.FranWovrátíl Jméno a podpísďng.XXXXXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5704433

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz