« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pozvánka na ustavující zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ustavující zasedání ZM
Ve Volyni dne 5.října 2022
<br> P O Z V Á N K A
<br> Starosta města Volyně svolává v souladu
s § 91,odst.1 a § 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> u s t a v u j í c í z a s e d á n í
<br> zastupitelstva města
<br> na středu 19.října 2022 od 17,00 hod <.>
Zasedání se koná v kinosále Městského úřadu (vchod ze dvora) <,>
<br> náměstí Svobody 41,Volyně
<br> Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Volyně
<br> 1.Zahájení
2.Složení slibu členů Zastupitelstva města Volyně
3.Schválení programu jednání
4.Volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu,členů volební komise a určení zapisovatele
<br> zápisu
5.Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
6.Volba starosty města
7.Volba místostarosty města
8.Volba ostatních členů rady města
9.Zřízení výborů a stanovení počtu jejich členů
10.Volba předsedů výborů
11.Volba členů výborů
12.Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
13.Stanovení odměny členům výborů a komisí
14.Smlouva o zápůjčce finančních prostředků
15.Odkoupení pozemku parc.č.62/13 v k.ú.Volyně
16.Náklady na sběr,svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2021
17.Rozpočtové opatření č.6 - 2022
18.Různé a diskuse
19.Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva města je veřejné <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města

Načteno

edesky.cz/d/5703854

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz