« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje pozemku parc.č. 967/5 v k.ú. Zechovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 05.10.2022
<br> záměr
<br>
prodeje pozemku parc.č.967/5 o výměře 43 m2 v k.ú.Zechovice,zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální
území Zechovice a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Pozemek parc.č.967/5 v k.ú.Zechovice,na který se vztahuje tento záměr,je vyznačen šrafováním
na přiložené mapě <.>
<br>
Připomínky,dotazy či nabídky přijímá a bližší informace podá odbor správy majetku a investic MěÚ
Volyně <.>
<br> ---------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: XX.10.2022 Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
1115/3
<br> „*.'-ch
<br>.<.> M 1% \ _ <.>
<br> ll lNa/r
<br> „09
<br> 7103 / <.>
<br> agua:
<br> 957/3
<br> P CÍLQS :
<br> 1119/4
<br> MÍIOdrdŽ
<br> UIQ/1
<br> [! 7127/1
<br> 1123/1
<br> biblia | | „(L 1 123/2
<br> || 1150

Načteno

edesky.cz/d/5703853

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz