« Najít podobné dokumenty

Obec Tvarožná Lhota - Milostivé léto II.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvarožná Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Milostivé léto II.
lng.ív'larian Jurečka místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
<br> Vážení zaměstnavatelé <,>
<br> již od 1.9.2022 se mohou Vaši zaměstnanci zapojit do akce s názvem Milostivé léto II,která probíhá pouze tři měsíce a skončí 30.11.2022.Stát V tomto období odpustí Vašim zaměstnancům vexekuoích penále,úroky a další poplatky,které navyšovaly původní jistinu (dlužnou částku).A jaký konkrétní přínos má Milostivé léto ll pro zaměstnavatele a pro zaměstnance?
<br> ZÁSADNÍ PŘÍNOS PRO ZAMĚSTNAVATELE
<br> 1.Každá ukončená exekuce Vašeho zaměstnance znamená méně papírování a administrace ve Vašich mzdových účtárnách
<br> 2.Spokojený zaměstnanec,který se zbaví svých exekucí (nebo alespoň části z nich) bude více motivován k většímu výkonu v práci,protože už nebude pracovat „jen“ na splátky svých dluhů <.>
<br> 3.Prosím,informujte a motivujte své zaměstnance ktomu,aby se snažili v rámci Milostivého léta ll uhradit co nejvíce exekucí.Všichni na tom vydělají — zaměstnanec ušetří nemalé peníze,dluh bude uhrazený a Vy navíc ušetříte spoustu času i práce se zpracováním jeho exekucí <.>
<br> INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE O co jde? Ukončení exekucí na dluzích vůči státu Stejně jako v loňském roce,i letos je možné využít akce nazvané „Milostivé |éto“,která bude probíhat od 1.září do 30.listopadu 2022.Platbu je nezbytné provést výhradně v daném časovém rozmezí,jedinou výjimkou je situace,kdy exekutor neodpoví ve stanoveném termínu.Díky lVlilostivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám a znatelně snížit částku,kterou je potřeba zaplatit.Ě využití této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč na náhradu nákladů exekutorovi.Dojde tak kodpuštění všech úroků,penále a dalších poplatků.Dluh může být odpuštěn:
<br>.fyzické osobě,která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena
<br> soudním exekutorem
<br> Milostivě léto se vztahuje na exekuce zah...

Načteno

edesky.cz/d/5702718

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvarožná Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz