« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na Ustavující zasedání Zastupitelstva obce, které se bude konat 17.10.2022 v 19:00 v sále KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-399d2.pdf
Pozvánka
<br> na ustavující zasedání Zastupitelstva obce
<br>
<br> Starosta obce Horní Bojanovice XXXXXXXX XXXXXXX svolává
ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Horní Bojanovice <,>
<br> které se bude konat v pondělí 17.10.2022 v 19.00 hod <.>
v sále kulturního domu v Horních Bojanovicích <.>
<br>
<.>
<br> Program jednání:
1) Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva obce
2) Zahájení a odsouhlasení programu jednání
3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Volba způsobu hlasování při volbě starosty a místostarosty
5) Volba starosty
6) Volba místostarosty
7) Volba finančního a kontrolního výboru
8) Volba statutárního zástupce obce na jednání valných hromad společností:
Hantály a.s.V.Pavlovice,VaK Břeclav a.s <.>,Čechova 23,Břeclav a Komerční
banka,Na příkopě 969/33,Staré Město,110 00 Praha,SDO Čistý Jihovýchod
Velké Pavlovice,DSO Dobrá voda,určeného zastupitele pro pořizování územního
plánu
9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a
dalších členů výborů
10) Závěr
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
starosta
<br>
V Horních Bojanovicích
X.10.2022
<br>
Vyvěšeno : 9.10.2022 Sňato dne:
<br> Vyvěšeno v elektronické podobě : 9.10.2022

Načteno

edesky.cz/d/5700954

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz