« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument164_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument164_2022.pdf
<,> I v
<br> Oznámení o vyhlášení vyberového řízení - vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice
<br> Sínsštěíqěstskě“íři_'óbvěal'ipustkov'ec vyhlašuje dle 5 7 zákona c.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na obsazení funkce:
<br> Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Úřadu městského obvodu Pustkovec
<br> Předpokládaný termín nástupu: 1.listopadu 2022,případně dle dohody
<br> Druh vykonávané práce: tajemník úřadu městského obvodu dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a současně vedoucí úřadu dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Úřad městského obvodu Pustkovec
<br> Předpoklady:
<br>.vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
<br>.státní občan České republiky,popř.cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
<br>.věk od 18 let,způsobilost k právním úkonům,ovládáníjednacího jazyka,bezúhonnost
<br>.za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednáni související s výkonem státní správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena
<br>.nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce; délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce
<br> Další požadavky:.znalost právního řádu ČR,zejména předpisů souvisejících s obecním zřízením alespoň základní znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád znalost práce s výpočet...

Načteno

edesky.cz/d/5699820

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 02. 2024
23. 02. 2024
08. 02. 2024
29. 01. 2024
29. 01. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz