« Najít podobné dokumenty

Obec Tochovice - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tochovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Tochovice (99.64 kB)
I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
<br> Tochovice
<br>
Obecní úřad Tochovice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Tochovice,svolaného dosavadním starostou obce v souladu
<br> s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
Místo konání: Obec Tochovice – místnost obecního úřadu,Tochovice č.p.11
Doba konání: 17.10.2022 od 18:00
Navržený
program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a
zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce
<br> uvolněni (§ 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
<br> 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
<br> 5) Zřízení kulturního výboru,výboru pro mládež a sport a osadního
výboru Hořejany
a) určení počtu členů výboru,výboru pro mládež a sport a
<br> osadního výboru Hořejany
b) volba předsedy výboru pro mládež a sport
c) volba předsedy osadního výboru Hořejany
d) volba členů výboru pro mládež a sport
e) volba členů osadního výboru Hořejany
<br> 6) Zřízení komise pro investice a životní prostředí
a) určení počtu členů komise pro investice a životní prostředí
b) volba předsedy komise pro investice a životní prostředí
c) volba členů komise pro investice a životní prostředí
<br>
<br>
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> 8) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br>
V obci Tochovice,dne 7.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšen...

Načteno

edesky.cz/d/5699384

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz