« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Veřejná vyhláška projednání aktualizace č.5 Olomoucký kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1090911633_1_Veřejná vyhláška vydání Akt. č. 5 ZÚR OK (2).pdf [0,24 MB]
Hejtman
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Jeremenkova XXa
XXX XX Olomouc
tel.: +420 585 508 848
datová schránka: qiabfmf
email: hejtman@olkraj.cz
www.olkraj.cz
<br> Naše č.j./sp.zn <.>
103542/2022
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Olomouc 6.10.2022
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o vydání Aktualizace č.5
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
<br> a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje
po Aktualizaci č.5
<br>
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje,oddělení územního
plánování (dále jen pořizovatel),jako příslušný orgán dle § 7 odst.1 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),oznamuje,že
<br>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje <,>
příslušné podle § 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona <,>
<br> vydalo usnesením UZ/11/92/2022 ze dne 26.9.2022 <,>
v souladu s § 36 odst.4 stavebního zákona a s § 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
formou opatření obecné povahy č.j.KUOK 103281/2022
<br> Aktualizaci č.5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje <,>
a že pořizovatel zajistil v souladu s ust.§ 42 odst.10 stavebního zákona vyhotovení
<br> úplného znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
po Aktualizaci č.5 <.>
<br>
Opatření obecné povahy č.j.KUOK 103281/2022,kterým se vydává Aktualizace č.5
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále XXX XXX OK),se sestává z textové
části Aktualizace č.5 ZÚR OK,odůvodnění (obsahuje textovou část) a poučení <.>
<br>
<br>
<br>
Úplné znění po Aktualizaci č.5 ZÚR OK obsahuje textovou a grafickou část; grafická část
nebyla předmětem řešení Aktualizace č.5 ZÚR OK a je přebírána z úplného znění po
Aktualizaci č.4 ZÚR OK <.>
<br> Vzhledem k rozsahu Aktualizace č.5 ZÚR OK a úplného znění ZÚR OK po Aktualizaci
č.5 není možné je zveřejnit na úřední desce v plném znění,proto v s...

Načteno

edesky.cz/d/5699207

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz