« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva Obce Licibořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na ustavující zasedání 2022.docx (13.66 kB)
I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Licibořice
<br> obecní úřad Licibořice v souladu s ustanoveném § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Licibořice,svolaného dosavadním starostou obce Licibořice v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: obec Licibořice – sál v kulturním zařízení Licibořice,Licibořice 6
<br> Doba konání: 14.10.2022 od 19:00 hodin
<br> Navržený program: 1) určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) schválení programu
<br> 3) volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
( § 71 odst.1 písm.a/zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
<br> 4) zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
<br> 5) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
Zastupitelstva ( § 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> 6) diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br>
<br>
V obci Licibořice,dne 7.10.2022 XXXX XXXXXX starosta
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 7.10.2022
XXXX XXXXXXXXX
<br> Sejmuto z úřední desky dne
XXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5699200

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz