« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dražůvky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace_o_konani_ustavujiciho_zasedani.doc
Obecní úřad Dražůvky
<br> Dražůvky 114,696 33 Archlebov
---------------------------------------------------------------------------
<br> Informace o konání
ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dražůvky
Obecní úřad Dražůvky v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dražůvky,svolaného dosavadním starostou v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích
Místo konání:
zasedací místnost obecního úřadu
<br> Doba konání:
20.10.2022 v 19 00 hod
Navržený program:
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.Schválení programu
<br> 3.Volba starosty a místostarosty
<br> a) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
<br> b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> c) volba starosty
<br> d) volba místostarosty
4.Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) volba předsedy finančního výboru
<br> b) volba předsedy kontrolního výboru
<br> c) volba členů finančního výboru
<br> d) volba členů kontrolního výboru
5.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce
6.Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> V Dražůvkách dne10.10.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> dosavadní starostka obce Dražůvky
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.10.2022
Telefon: E-mail: Bankovní spojení: Účet č.: IČO: Datová schránka: 518 633 526 obec.drazuvky@email.cz KB Kyjov 23829671/0100 00488429 83nbkn9

Načteno

edesky.cz/d/5699186

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz