« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Bohatcova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Bohatcova
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0497719/2022/NEM
<br> SP.ZN.: 5400!OD/MMB/0028930/2022/8
<br> ZYJG 22
2L110
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DÍS.Brno: XX.XX.XXXX
TEL.IE-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — místní komunikace lil,třídy,ulice
Bohatcova,Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> -7 -10-2022
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
- 7.<.> - 2022
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu‘) <,>
<br> na základě projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci dle
ustanovení 77 odst.3 zákona o silničním provozu,s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného
pod č.j.: KRPB-76117-1/ČJ-2022-0602Dl-KOL ze dne 11.04.2022,jimž je podle 77 odst.2 písm.b)
zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno <,>
<br> v souladu s ustanovením 77 odst.I písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci — místní komunikaci III.třídy,ulice Bohatcova,Brno <,>
provedenou instalací vodorovného dopravního značení: I x 12c „Zákaz zastavení“ v rozsahu uvedeném
dle výkresu 01.1 v příloze tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> 1.Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude realizováno v rozsahu výkresu:
<br> výkres Č.: 01.1; název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,ULICE BOHATCOVA - MK“; název výkresu: „ZMĚNA
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“; datum: „BŘEZE...

Načteno

edesky.cz/d/5698617

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz