« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy I/42 Brno - Velký městský okruh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy I/42 Brno - Velký městský okruh
3L13) ‘22 LID KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno Č.j.: JMK 137236/2022 Sp.zn.: S-JMK 130778/2022 OD Brno 05.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘEN Í OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci — silnici I.třídy Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,dle ust.124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I.třídy dle ust.77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,na základě žádosti právnické osoby Brněnské komunikace,a.s <.>,Renneská třída la,657 68 Brno,iČ: 60733098,zastoupené právnickou osobou GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,lČ: 41602901 ze dne 25.08.2022 po předchozím projednání s Policií ČR,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město (dotčený orgán podle ust.77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu,jehož stanovisko bylo vydáno pod č.j.KRPB-63470-7/ČJ-2022-0602Dl ze dne 25.08.2022),stanovuje dle ust.77 odst.5 zákona o silničním provozu a dle ust.61 odst.4 zákona o silničním provozu přechodnou úpravy provozu na silnici: 1/42 Brno — Velký městský okruh I/42H Brno — Velký městský okruh (původní trasa) 1/43 Brno — Svitavy — Králíky — státní hranice v k.ú.Královo Pole,Žabovřesky,Řečkovice; obec Brno; okres Brno — město; kraj Jihomoravský v místě: silnice 1/42 - Královopolský tunel,ul.Žabovřeská,ul.Hradecká v úseku sil.1/42 včetně galerií Záhřebská a Voroněžská,ul.Porgesova,ul.Sportovní včetně MÚK Svitavská radiála silnice l/42H - ul.Kosmova silnice 1/43 - ul.Hradecká,ul.Sportovní důvod: vyznačení částečné uzavírky Královopolského tunelu v Brně (dále také jen „KT“) vyznačení úplné uzavírky KT vyznačení uzavírky galerie Voroněžská a galerie Záhřebská 1 (uzavírky budou z důvodu čištění KT a galerií,plánovan...

Načteno

edesky.cz/d/5698616

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz