« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Hradecká, Novoměstská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Hradecká, Novoměstská
OHi
Magistrát města Brna B R N O
Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0430536/2022 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/04931 00/2022 TEL.IE-MAIL: 542 174 I 55/cerych.paveIbrno.cz
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dále jen „správní orgán“,jako správní orgán příslušný podle 77
<br> odst.1 písm.c) a 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,v platném znění,ve spojení s článkem 29 odst.2 písm.f) odrážkou první vyhlášky
<br> statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,tímto oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na ulici Hradecká a Novoměstská v Brně
<br> tak,jak je uvedeno a popsáno ve výkresu,který je přílohou a nedílnou součástí tohoto návrhu <.>
<br> Správní orgán vyzývá dotčené osoby,aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo
<br> námitky <.>
<br> Odůvodnění
<br> Příslušnost ke stanovení navrhované místní úpravy provozu za pozemních komunikacích
<br> Pozemní komunikace nacházející se na ulici Novoměstská v Brně je místní komunikace.S ohledem na tuto
<br> skutečnost je Magistrát města Brna,Odbor dopravy,správním orgánem příslušným ke stanovení uvedené
<br> úpravy provozu,a to na základě 77 odst.1 písm.c) a 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve spojení s článkem
<br> 29 odst.2 písm.f) odrážkou první vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001 ‚ kterou se vydává Statut města
<br> Brna,v platném znění <.>
<br> V souladu s ustanovením 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném zněnĺ,tak správnĺ
<br> orgán doručuje veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy s odůvodněním <.>
<br> Usměrnění provozu na ulici Novoměstská a Hradecká
<br> Usměrnění provozu zahrnuje zpřehlednění situace na průpletu silnice 1.třídy Hradecká a místní komun...

Načteno

edesky.cz/d/5698615

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz