« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Hradecká, Novoměstská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Hradecká, Novoměstská
Magistrát města Brna B R N O
Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0430536/2022 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0452787/2022 TEL./E-MAIL: 542 174 155/cerych.pavel@brno.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dále jen „správní orgán“,jako správní orgán příslušný podle 5 77
<br> odst.I písm.c) a 5124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,v platném znění,ve spojení s článkem 29 odst.2 písm.f) odrážkou první vyhlášky
<br> statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,tímto
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na ulici Hradecka a Novoměstská v Brně
<br> tak,jak je uvedeno a popsáno ve výkresu,který je přílohou a nedílnou součástí tohoto opatření obecné
<br> povahy <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje na dobu do nabytí účinnosti opatření obecné povahy,kterým dojde
<br> ke stanovení místní úpravy provozu o stejném obsahu,jako má tato přechodná úprava provozu,nejpozději
<br> však na dobu 1 roku od nabytí účinnosti této přechodné úpravy provozu <.>
<br> Odůvodnění
<br> Příslušnost ke stanovení přechodné úpravy provozu za pozemních komunikacích
<br> Pozemní komunikace nacházející se na ulici Novoměstská v Brně je místní komunikace.S ohledem na tuto
<br> skutečnost je Magistrát města Brna,Odbor dopravy,správním orgánem příslušným ke stanovení uvedené
<br> úpravy provozu,a to na základě 5 77 odst.1 písm.c) a 5124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve spojení s článkem
<br> 29 odst.2 písm.f) odrážkou první vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města
<br> Brna,v platném znění <.>
<br> Usměrnění provozu na ulici Novoměstská a Hradecká
<br> Usměrnění provozu zahrnuje zpřehlednění situace na průpletu silnice 1.třídy Hradecká a místní komunikace
<br> Novomě...

Načteno

edesky.cz/d/5698614

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz