« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá (Frýdek-Místek) - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá (Frýdek-Místek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy (2.22 MB)
||| <.>
Č.j.: MV-166858-3/OAM-2022
<br> Praha
<br> Počet listů: 6
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle 5 11 odst.1 zákona
č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících
zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o
pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční
kodex“) v souvislosti s přetrvávající bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a
vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s prudkým nárůstem nelegální
sekundární migrace,zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršení
migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU
<br> prodlužuje platqost opatření obecné povahy o dočaeném znovuzavedení ochrany
vnitřních hranic Ceské republiky ze dne 26.září 2022 C.j.: lVlV-166858-1/OAM-2022
do 28.října 2022 23:59 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá
platnosti 28.října 2022 23:59 <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> V souvislosti s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace,zvýšenou aktivitou
organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na
<br> vnějších hranicích EU byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro
veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky.S ohledem na tuto skutečnost
<br> byla shledána jakožto součást nezbytných bezpečnostních opatření potřeba
neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl.28 odst <.>
1 Schengenského hraničního kodexu prostřednictvím opatření obecné povahy o
dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 26.září
<br> 2022 č.j.: MV—166858—1/OAM-2022 schváleného usnesením vlády ze dne 26.září
2022 č.823 <.>
<br> Vsouladu sčl.28 odst.3 Schengenského hraničního kodexu se výše uvedené
opatření obecné povahy prodlužuje o 20 d...

Načteno

edesky.cz/d/5697942

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá (Frýdek-Místek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz